Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • -


 • Authors : Bùi Văn Mệnh;  Advisor : Vũ Thị Hương Giang (2018)

 • Trình bày lịch sử học trực tuyến, các khái niệm, bài giảng học trực tuyến. Tìm hiểu tiêu chí, quá trình xây dựng và các công cụ biên soạn bài giảng điện tử ở Việt Nam. Quá trình xây dựng chương trình. Đánh giá chương trình.

 • Thesis


 • Authors : Đào Ngọc Kiên;  Advisor : Huỳnh Quyết Thắng (2009)

 • Tổng quan về xây dựng phần mềm chịu lỗi. Khái niệm thời gian thực, cơ chế ngắt, các tác vụ task, cơ chế lập lịch, cơ chế truyền thông, sự khác biệt giữa hệ thống nhúng thời gian thực so với hệ thống nói chung, các lỗi thường gặp trong hệ thống nhúng. Kỹ thuật xây dựng phần mềm chịu lỗi áp dụng cho hệ thống nhúng. Thử nghiệm ứng dụng áp dụng mô hình chịu lỗi, độ tin cậy của hệ thốn...

 • Thesis


 • Authors : Trần Trung Kiên;  Advisor : Nguyễn Hồng Quang (2009)

 • Giới thiệu về dự án mobile access. Mô hình phần mềm dịch vụ. J2ME và LightWeight user interface toolkit. Mobile access và SaaSMoblie Client. Tích hợp Orange APIs vào hệ thống Mobile access. Các kết luận và hướng phát triển của đề tài.

 • Thesis


 • Authors : Ngô Xuân Công;  Advisor : Nguyễn Thị Hoàng Lan (2015)

 • Tổng quan về giám sát cuộc gọi trong hệ thống VoIP của Hanoitelecom, hoạt động dịch vụ VoIP của Hanoitelecom, vai trò và sự cần thiết của việc giám sát cuộc gọi VoIP. Phân tích hệ thống giám sát VoIP. Xây dựng hệ thống giám sát cuộc gọi sử dụng Cacti.