Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Chu Văn Thành;  Advisor : Võ Lê Cường (2013)

 • Giới thiệu thiết kế của hệ thống thu thập và hiển thị hình ảnh trên nền FPGA, lựa chọn các chip xử lý cho các khối khác gồm: khối nhận hình ảnh, lưu trữ video, màn hình hiển thị hình ảnh, khối phần cứng ngoại vi và FPGA

 • Thesis


 • Authors : Lê Hoàn;  Advisor : Ngô Hồng Sơn (2010)

 • Trình bày về mạng không dây băng rộng Wimax và chuẩn relay 802.16J. Tối ưu vị trí đặt các trạm relay trong mạng không dây băng rộng thế hệ mới. Cài đặt thiết kế chương trình giải bài toán đặt vị trí trạm relay. Trình bày các kết quả và bàn luận.

 • Thesis


 • Authors : Phạm Hồng Thái;  Advisor : Hà Quốc Trung (2010)

 • Trình bày tổng quan về mô hình quản lý và phân phối phần mềm. Mô hình P2P và chia sẻ file trong mạng P2P. Đề xuất các giải pháp phân phối phần mềm P2P. Cài đặt triển khai thử nghiệm và đánh giá.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Bảo Trung;  Advisor : Đoàn Nhân Lộ (2010)

 • Trình bày tổng quan về công nghệ mạng 3G WCDMA. Các kỹ thuật và giao thức trong hệ thống WCDMA. Một số thủ tục báo hiệu trong hệ thống 3G - WCDMA. Bài toán tối ưu mạng vô tuyến và các thông số KPI trong mạng 3G WCDMA.

 • Thesis


 • Authors : Trần Đức Dũng;  Advisor : Nguyên Chấn Hùng (2010)

 • Trình bày các vấn đề chung. Sơ lược về ngôn ngữ định nghĩa mô tả. Sơ lược về chương trình mô tả. Các bộ mô tả Visual. Ứng dụng MPEG - 7 và MPEG - 21 trong lĩnh vực truyền hình. Kết quả nghiên cứu ứng dụng MPEG - 7 trong việc đánh chỉ mục và tìm kiếm nội dung đa phương tiện.