Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Lương Quốc Trung;  Advisor : Ngô Hồng Sơn (2015)

 • Nêu các phương pháp phân tích lưu lượng internet để phát hiện bất thường, tiếp cận phát triển chương trình phân tích lưu lượng mạng. Áp dụng công thức tính toán của mô hình cân bằng vào dữ liệu chuẩn của MAWI,...

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Ngọc Bình;  Advisor : Ngô Hồng Sơn (2014)

 • Cơ sở lý thuyết về công nghệ ảo hóa mạng. Các giải pháp ứng dụng ảo hóa mạng dựa trên openflow. Triển khai sflow để giám sát open switch, đo kiểm giới hạn lưu lượng băng thông mạng, cài đặt thử nghiệm điều khiển luồng dữ liệu lớn, triển khai cài đặt của một dự án NetFPGA

 • Thesis


 • Authors : Trần Trung Kiên;  Advisor : Ngô Quỳnh Thu (2013)

 • Tổng quan về mạng không dây di động Adhoc. Định tuyến trong mạng không dây di động ad-hoc. Cơ sở lý thuyết mô phỏng mạng không dây. Mô phỏng, đánh giá hiệu năng các giao thức định tuyến.

 • -


 • Authors : Nguyễn Hữu Anh;  Advisor : Nguyễn Linh Giang (2018)

 • Tổng quan về an toàn thông tin. Cơ sở lý thuyết mật mã và hạ tầng khóa công khai. Xây dựng giải pháp bảo vệ giao dịch sử dụng mã RSA và SSL/TLS.

 • -


 • Authors : Nguyễn Thanh Sơn;  Advisor : Nguyễn Linh Giang (2018)

 • Tổng quan bài toán bảo mật tầng mạng, về IPSec. Thực thi IPSec. Các tùy chọn giao thức VPN. Kết quả thực nghiệm khi sử dụng IPSec.