Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • -


 • Authors : Nguyễn Tài Chất;  Advisor : Phạm Huy Hoàng (2018)

 • Tổng quan về Công ty cổ phần Siêu Chung Kỳ, tình hình hệ thống mạng tại công ty. Phân tích yêu cầu công ty. Đề xuất giải pháp và quản trị hệ thống

 • -


 • Authors : Dương Tiến Đạt;  Advisor : Phạm Đăng Hải (2018)

 • Tổng quan về an ninh mạng hiện nay, các phương pháp tấn công và cách phòng chống, phương pháp bảo mật CSDL tại Tổng cục thuế. Mô hình thiết kế và cài đặt hệ thống. Vận hành và đánh giá hệ thống.

 • Thesis


 • Authors : Ngô Xuân Công;  Advisor : Nguyễn Thị Hoàng Lan (2015)

 • Tổng quan về giám sát cuộc gọi trong hệ thống VoIP của Hanoitelecom, hoạt động dịch vụ VoIP của Hanoitelecom, vai trò và sự cần thiết của việc giám sát cuộc gọi VoIP. Phân tích hệ thống giám sát VoIP. Xây dựng hệ thống giám sát cuộc gọi sử dụng Cacti.

 • Thesis


 • Authors : Đỗ Thị Loan;  Advisor : Trịnh Văn Loan (2015)

 • Tổng quan về tiếng nói và tổng hợp tiếng nói. Nghiên cứu cảm xúc trong tiếng nói. Bước đầu thực nghiệm phân tích tiếng nói có cảm xúc.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Hiền;  Advisor : Nguyễn Thị Hoàng Lan (2015)

 • Tổng quan về nhận dạng khuôn mặt. Giải pháp nhận diện khuôn mặt trong kiểm tra thẻ thư viện. Chương trình ứng dụng nhận diện khuôn mặt kiểm tra thẻ thư viện.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Minh Tân;  Advisor : Trần Hoàng Hải (2015)

 • Tổng quan về điện toán đám mây và vấn đề bảo mật trên điện toán đám mây. Xác thực đa nhân tố trên điện toán đám mây. Áp dụng xác thực hai nhân tố trong điện toán đám mây.

 • Thesis


 • Authors : Bùi Anh Quang;  Advisor : Hà Quốc Trung (2015)

 • Tổng quan về IPv6. Các cơ chế chuyển đổi từ IPv4 lên IPv6. Nêu định hướng và giải pháp cho chuyển đổi lên IPv6 ở Việt Nam. Giải pháp chuyển đổi từ IPv4 lên IPv6 cho dịch vụ Office Wan trên cơ sở hạ tầng mạng MPLS của Viettel.