Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Mai Hùng;  Advisor : Nguyễn Văn Khang (2015)

 • Giới thiệu chung về giải pháp E2E QOS trong mạng GPRS. QOS trong mạng vô tuyến. QOS trên mạng IPCORE. Triển khai E2E QOS trên mạng lõi GPRS vinaphone.

 • Thesis


 • Authors : Vũ Văn Sơn;  Advisor : Nguyễn Quốc Khương (2015)

 • Tổng quan về mạng truyền hình cáp Việt Nam và các dịch vụ băng thông. Tiêu chuẩn kỹ thuật khi triển khai dịch vụ băng rộng. Phương án triển khai dịch vụ băng rộng trên mạng HFC. Phương án triển khai thử nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng hệ thống mạng HFC của VTVcab.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Quang Đạo;  Advisor : Trần Thị Ngọc Lan (2015)

 • Tổng quan về mạng cảm biến không dây. Định tuyến trong mạng cảm biến. Giao thức định tuyến phân cấp leach và pegasis. Mô phỏng giao thức định tuyến trong WSN.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Oanh;  Advisor : Trần Minh Trung (2015)

 • Tổng quan về điện toán đám mây. Nêu những giải pháp cải thiện băng thông trong điện toán đám mây. Mô phỏng điện toán đám mây trên cloud analyst.