Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Vương Gia Thiết;  Advisor : Đặng Quang Hiếu (2015)

 • Giới thiệu bộ mã VP8, H.264, các tham số thống kê cơ bản để đánh giá bộ mã. Phân tích mã hóa VP8. So sánh VP8 và H.264. Kết quả đánh giá chất lượng và băng thông, đánh giá qua mã hóa nội khung và liên khung.

 • Thesis


 • Authors : Ngô Quang Thưởng;  Advisor : Nguyễn Hữu Trung (2015)

 • Tổng quan về hệ thống vệ tinh dẫn đường toàn cầu GNSS. Giới thiệu các hệ thống vệ tinh dẫn đường toàn cầu GNSS. Mô hình xử lý tín hiệu GNSS yếu. Mô phỏng quá trình xử lý tín hiệu GNSS yếu bằng Matlab.

 • Thesis


 • Authors : Bùi Trung Thành;  Advisor : Trương Thu Hương (2015)

 • Tổng quan về tấn công từ chối dịch vụ. Đề xuất một số giải pháp phát hiện tấn công từ chối dịch vụ ở lớp mạng. Giải pháp truy ngược địa chỉ IP. Nêu đặc điểm dữ liệu mạng và tác động tới giải pháp pla DFM dựa trên dữ liệu thực tế từ Caida.

 • Thesis


 • Authors : Lê Minh Đức;  Advisor : Phạm Hải Đăng (2015)

 • Tổng quan về thông tin vệ tinh. Lý thuyết chung về anten và anten vi dải. Thiết kế và chế tạo phần tử anten đơn hoạt động trên hai băng tần L và S. Sự tương hỗ giữa các phần tử trong mảng anten thiết kế và chế tạo mảng anten hai băng tần L,S.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Tuấn Hải;  Advisor : Nguyễn Thúy Anh (2015)

 • Nguyên lý radar, lý thuyết wavelet, lý thuyết curvelet. Giải pháp xử lý ảnh radar đa phân giải bằng phương pháp curvelet. Thực nghiệm xử lý tín hiệu một chiều, xử lý ảnh 2D sử dụng curvelet, xử lý ảnh radar đa phân giải bằng curvelet.