Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • -


 • Authors : Đỗ Xuân Đỉnh;  Advisor : Ngô Hồng Sơn (2018)

 • Giới thiệu mô hình mạng LAN/WAN. Thiết kế mô hình hệ thống mạng và đảm bảo an toàn trong hệ thống mạng nội bộ của doanh nghiệp. Triển khai thiết kế hệ thống mạng nội bộ an toàn.

 • -


 • Authors : Đỗ Ngọc Ngoạn;  Advisor : Trần Hoàng Hải (2018)

 • Tổng quan về điện toán đám mây. Nền tảng điện toán đám mây IBM Bluemix. Devops và IBM continous delivery. Xây dựng ứng dụng quản lý thời lượng phát sóng của đài truyền hình quốc gia sử dụng devops và IBM continous delivery

 • -


 • Authors : Vũ Đình Luân;  Advisor : Nguyễn Linh Giang (2018)

 • Giới thiệu chung về an ninh mạng. Các hình thức tấn công mạng. Giới thiệu về thiết bị IPS và Cisco. Triển khai IPS để ngăn chặn tấn công mạng.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Nam Hà;  Advisor : Nguyễn Linh Giang (2017)

 • Tổng quan về điện toán đám mây. Các vấn đề khi triển khai điện toán đám mây tại doanh nghiệp. Triển khai hệ thống cloud computing với cloudstack.

 • -


 • Authors : Nguyễn Quốc Tuấn;  Advisor : Huỳnh Thị Thanh Bình (2019)

 • Tổng quan về mạng nơ-ron, tối ưu hóa liên tục, giải thuật tiến hóa đa nhiệm vụ,. Giải thuật tiến hóa huấn luyện mạng nơ-ron. Đề xuất giải thuật học cho mạng nơ-ron truyền thẳng nhiều lớp dựa trên thuật toán tiến hóa đa nhiệm vụ.