Search

Current filters:

Discover

Date issued
Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thị Hiền;  Advisor : Nguyễn Thị Hoàng Lan (2015)

  • Tổng quan về nhận dạng khuôn mặt. Giải pháp nhận diện khuôn mặt trong kiểm tra thẻ thư viện. Chương trình ứng dụng nhận diện khuôn mặt kiểm tra thẻ thư viện.