Search

Current filters:

Discover

Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thanh Bình;  Advisor : Đặng Quang Hiếu (2014)

  • Tổng quan vô tuyến nhận thức. Cảm biến phổ trong mạng vô tuyến nhận thức. Kỹ thuật dò năng lượng trong cảm biên phổ. Ứng dụng của vô tuyến nhận thức.