Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thanh Tùng;  Advisor : Trần Đình Khang (2015)

  • Tổng quan về kho dữ liệu, xây dựng kho dữ liệu, xử lý và khai thác dữ liệu. Giới thiệu phần mềm hạ tầng cổng thông tin liferay. Xây dựng kho dữ liệu đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên (Utehy).

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thanh Tùng;  Advisor : Nguyễn Xuân Dũng (2015)

  • Tổng quan về công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức tổng quát (GMPLS). Định tuyến GMPLS. Mô phỏng kỹ thuật định tuyến ràng buộc theo băng thông trong GMPLS.