Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thanh Tùng;  Advisor : Nguyễn Xuân Dũng (2015)

  • Tổng quan về công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức tổng quát (GMPLS). Định tuyến GMPLS. Mô phỏng kỹ thuật định tuyến ràng buộc theo băng thông trong GMPLS.