Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Trung Kiên;  Advisor : Nguyễn Linh Giang (2006)

  • Nghiên cứu và tổng quan về hệ thống điều khiển giám sát. Xây dựng phần mềm điều khiển hệ thống. Thiết kế các Modul phần cứng.

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Trung Kiên;  Advisor : Nguyễn Linh Giang (2006)

  • Nghiên cứu và tổng quanvề hệ thống điều khiển giám sát. Xây dựng phần mềm điều khiển hệ thống. Thiết kế các Modul phần cứng.