Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Lê Anh Đức;  Advisor : Nguyễn Linh Giang (2005)

 • Trình bày tổng quan về hệ thống đánh dấu ẩn. Một số kỹ thuật đánh dấu ẩn bảo vệ bản quyền số trên miền không gian và miền hệ số biến đổi. Thử nghiệm chương trình đánh dấu ẩn dựa trên kỹ thuật miền hệ số biến đổi

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Xuân Thịnh;  Advisor : Trần Đình Khang (2005)

 • Trình bày tổng quan hệ mờ, mạng nơron nhân tạo, tích hợp mạng nơron và hệ mờ, ứng dụng hệ suy diễn mờ trên cơ sở mạng thích nghi trong bài toán phân lớp

 • Thesis


 • Authors : Phạm Tuấn Anh;  Advisor : Hà Quốc Trung (2005)

 • Giới thiệu hệ phân tán, giải thuật phân tán, mô phỏng giải thuật phân tán, xây dựng chương trình mô phỏng

 • Thesis


 • Authors : Trần Quý Nam;  Advisor : Quách Tuấn Ngọc (2005)

 • Trình bày một số nghiên cứu, tổng hợp các kiến thức liên quan đến phát triển hệ thống kết hợp khảo sát tình hình thực tiễn trên mạng viễn thông. Đề xuất mô hình hệ thống với các thiết kế chi tiết có thể triển khai trong thực tế với điều kiện Việt Nam hiên nay.

 • Thesis


 • Authors : Trương Quốc Tuấn;  Advisor : Đặng Văn Chuyết (2005)

 • Trình bày các nền tảng cơ sở và yêu cầu cho các giao dịch trực tuyến, các hệ thống thanh toán điện tử