Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Khánh Trình;  Advisor : Đặng Văn Chuyết (2006)

 • Trình bày lý thuyết mạng truy nhập vô tuyến băng rộng công nghệ và các đặc tính kỹ thuật của mạng truy nhập vô tuyến băng rộng. Xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ gia tăng cho thiết bị di động. Những kết quả và hướng phát triển sau quá trình nghiên cứu.

 • Thesis


 • Authors : Lê Huy Cường;  Advisor : Nguyễn Thanh Thuỷ (2006)

 • Giới thiệu tổng quan về tính toán lưới, bảo mật trong môi trường lưới và an toàn bảo mật trong Globus Toolkit 4; đưa ra các ứng dụng công nghệ tác tử trong tính toán lưới; Xây dựng môđun bảo mật trong BKGrid 2006.

 • Thesis


 • Authors : Trần Xuân Thảo;  Advisor : Hà Quốc Trung (2006)

 • Nghiên cứu về giao thức điều khiển báo hiệu phiên SIP; về lập trình cho thiết bị di động; nghiên cứu sử dụng bộ công cụ để phát triển các MIDlet; về các giao diện ứng dụng chương trình SIP; lập một chương trình SIP có các chức năng đăng nhập, gọi đến một thiết bị SIP khác, chờ và trả lời cuộc gọi từ một thiết bị SIP khác đến.

 • Thesis


 • Authors : Lê Anh Thắng;  Advisor : Quách Tuấn Ngọc (2006)

 • Tổng quan về e-learning. Chuẩn trắc nghiệm và đặc tả IMSQTI. Phân loại câu hỏi trắc nghiệm