Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Ban Hà Bằng;  Advisor : Nguyễn Đức Nghĩa (2008)

  • Trình bày bài toán cực tiểu hoá độ trễ và ứng dụng của bài toán trong thực tế, cách biểu diễn bài toán trên đồ thị cũng như các giải thuật để giải bài toán. Các vấn đề cơ bản của giải thuật di truyền. Áp dụng giải thuật di truyền giải bài toán cực tiểu hóa độ trễ.

  • Thesis


  • Authors : Đỗ Tuấn Anh;  Advisor : Nguyễn Thanh Thuỷ (2008)

  • Tổng quan về Mobile và các vấn đề bảo mật. Trình bày cơ sở lý thuyết mã hoá đối xứng và bất đối xứng, các mô hình bảo mật đề xuất trong SMS Banking. Phân tích vấn đề bảo mật và xây dựng ứng dụng.

  • Thesis


  • Authors : Phùng Minh Quân;  Advisor : Vũ Tuyết Trinh (2008)

  • Tổng quan về sự ra đời và phát triển của mạng không dây P2P, các phương pháp tiếp cận bài toán quản lý topology cho mạng không dây P2P, vị trí của giao thức quản lý topology trong từng giao thức. Quản lý kết nối và tắt bật của các nút mạng. Đưa ra một số ví dụ minh hoạ cho việc lựa chọn các giao thức quản lý topology một cách phù hợp.