Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Lê Văn Phương;  Advisor : Ngô Quỳnh Thu (2009)

 • Trình bày về mạng không dây, VoIP và VoWLAN: Công nghệ không dây, mạng Wifi; Chất lượng dịch vụ QoS; Chuẩn IEEE 802.11e; Voice over IP, Voice over Wireless - LAN. Mô phỏng và đánh giá kết quả: Tổng quan về NS2; Cơ sở lý thuyết và mục đích mô phỏng; Phân tích và đánh giá kết quả.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Khánh Trình;  Advisor : Đặng Văn Chuyết (2006)

 • Trình bày lý thuyết mạng truy nhập vô tuyến băng rộng công nghệ và các đặc tính kỹ thuật của mạng truy nhập vô tuyến băng rộng. Xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ gia tăng cho thiết bị di động. Những kết quả và hướng phát triển sau quá trình nghiên cứu.

 • Thesis


 • Authors : Phạm Thị Thanh Thuỷ;  Advisor : Phạm Huy Hoàng (2006)

 • Trình bày mạng cục bộ không dây WLAN, những vấn đề tổng quan. An toàn mạng WLAN - nguy cơ và giải pháp. Một số biện pháp an toàn WLAN thông dụng. Triển khai WLAN an toàn trong môi trường giáo dục.

 • Thesis


 • Authors : Phùng Minh Quân;  Advisor : Vũ Tuyết Trinh (2008)

 • Tổng quan về sự ra đời và phát triển của mạng không dây P2P, các phương pháp tiếp cận bài toán quản lý topology cho mạng không dây P2P, vị trí của giao thức quản lý topology trong từng giao thức. Quản lý kết nối và tắt bật của các nút mạng. Đưa ra một số ví dụ minh hoạ cho việc lựa chọn các giao thức quản lý topology một cách phù hợp.

 • Thesis


 • Authors : Hoàng Văn Quang;  Advisor : Nguyễn Kim Khánh (2006)

 • Trình bày tổng quan về mạng không dây: Khái niệm, các dịch vụ, các kỹ thuật điều chế, một số tiêu chuẩn kỹ thuật tiêu biểu cho WLAN, chuyển vùng, bảo mật, quản lý chất lượng dịch vụ. Đánh giá thị trường và thiết lập mạng không dây: Tác động đến thị trường viễn thông, kinh nghiệm triển khai trên thế giới, nhu cầu phát triển WLAN tại Việt Nam, lắp đặt mạng không dây.