Search

Current filters:

Search Results

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Hiền;  Advisor : Nguyễn Đức Nghĩa (2014)

 • Giới thiệu bài toán định tuyến tối ưu trong mạng máy tính. Bài toán định tuyến tối ưu đơn đích và các hướng tiếp cận phát triển thuật toán giải. Giải thuật di truyền giải bài toán định tuyến đơn đích tối ưu với mục tiêu gộp. Cài đặt và thực nghiệm.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Hiền;  Advisor : Nguyễn Thị Hoàng Lan (2015)

 • Tổng quan về nhận dạng khuôn mặt. Giải pháp nhận diện khuôn mặt trong kiểm tra thẻ thư viện. Chương trình ứng dụng nhận diện khuôn mặt kiểm tra thẻ thư viện.

 • -


 • Authors : Nguyễn Thị Hiền;  Advisor : Nguyễn Hữu Đức (2019)

 • Tổng quan sử dụng internet để thu thập và lưu trữ thông tin tuyển dụng; xây dựng hệ thống thu thập và lưu trữ thông tin tuyển dụng trên internet; mô phỏng thực nghiệm chương trình.