Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Phan Thị Thu Hường;  Advisor : Nguyễn Văn Khang (2010)

 • Trình bày các vấn đề tổng quan của đề tài. Kỹ thuật OFDM. Công nghệ Wimax. Ứng dụng OFDM trong hệ thống Wimax và triển khai Wimax tại Việt Nam

 • Thesis


 • Authors : Trần Quang;  Advisor : Nguyễn Ngọc Bình (2010)

 • Trình bày tổng quan về khai phá dữ liệu. Tập thô và ứng dụng. Một số kỹ thuật trong khai phá dữ liệu văn bản. Mô hình tập thô dung sai trong xử lý cơ sở dữ liệu văn bản.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hồng Hạnh;  Advisor : Nguyễn Linh Giang (2010)

 • Tổng quan về bài toán theo vết đối tượng. Các nền tảng lý thuyết liên quan đến bài toán dò vết đối tượng. Dò vết đối tượng trong chuỗi video sử dụng bộ lọc Kalman thích nghi. Cài đặt thử nghiệm và đánh giá chương trình.

 • Thesis


 • Authors : Lê Đức Tùng;  Advisor : Nguyễn Hữu Đức (2010)

 • Trình bày những vấn đề chung của đề tài. Lập trình song song theo kiểu cấu trúc khung. Nghiên cứu các lý thuyết tính toán trên giải thuật nhằm áp dụng xây dựng cấu trúc khung. Nghiên cứu xây dựng cấu trúc khung cho cấu trúc dữ liệu HTA. Trình bày các kết luận và hướng phát triển

 • Thesis


 • Authors : Phạm Văn Quyền;  Advisor : Ngô Hồng Sơn (2010)

 • Trình bày về hệ thống GNSS. Nguyên lý cơ bản của GPS. Nguyên tắc hoạt động của bộ thu GPS. Giải pháp phần mềm cho bộ thu GPS.

 • Thesis


 • Authors : Phạm Văn Quyền;  Advisor : Ngô Hồng Sơn (2010)

 • Trình bày về hệ thống GNSS. Nguyên lý cơ bản của GPS. Nguyên tắc hoạt động của bộ thu GPS. Giải pháp phần mềm cho bộ thu GPS.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Anh Dũng;  Advisor : Hoàng Minh Thức (2010)

 • Trình bày về hệ phân tán chia sẻ tài nguyên. Mô hình chia sẻ file phân tán. Thiết kế hệ thống Linux Domain Controller. Nghiên cứu công nghệ và xây dựng ứng dụng. Trình bày kết quả và nhận xét.