Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Hoàng Việt Anh;  Advisor : Nguyễn Đức Thuận (2011)

  • Trình bày thực trạng về nghiên cứu và xử lý tín hiệu điện não EEG. Tìm hiểu lý thuyết sóng điện não. Hệ thống EMOTIV Systems. Mô hình giao tiếp máy - não đề xuất. Xây dựng chương trình và đánh giá thử nghiệm

  • Thesis


  • Authors : Mai Cường Thọ;  Advisor : Nguyễn Hồng Quang (2011)

  • Trình bày tổng quan về nhận dạng tiếng nói. Tổng quan về hệ thống truy vấn thông tin tiếng nói. Xây dựng hệ thống truy vấn tiếng nói tiếng Việt. Kết quả và bàn luận