Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Thanh Tú;  Advisor : Huỳnh Quyết Thắng; Bùi Quốc Khánh (2014)

 • Tổng quan hệ thống điều khiển tự động hóa trong công nghiệp. Lịch sử phát triển của các chuẩn kết nối và OPC UA, tổng quan về OPC. Xây dựng bộ công cụ OPC UA client-server SDK cho hệ thống giám sát và điều khiển. Ứng dụng bộ công cụ OPC vào bài toán giám sát và điều khiển, vào hệ thống điều khiển quá trình trong công nghiệp

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Minh Thắng;  Advisor : Nguyễn Hữu Đức (2014)

 • Giới thiệu sơ đồ nguyên lý lưới điện, công nghệ GIS, mục tiêu xây dựng phần mềm quản lý sơ đồ nguyên lý lưới điện trung áp. Hệ điều hành, web server, công cụ phát triển ứng dụng, hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Kiến trúc hệ thống, thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng các module.

 • Thesis


 • Authors : Đào Anh Khoa;  Advisor : Nguyễn Nhật Quang (2014)

 • Đánh giá các thư viện, framework hỗ trợ xây dựng mạng xã hội hiện có. Nêu đặc điểm, chức năng, khả năng của các công nghệ được sử dụng để xây dựng mạng xã hội chia sẻ địa điểm. Trình bày kiến trúc vật lý, giao diện của các chức năng chính của mạng xã hội chia sẻ địa điểm.

 • Thesis


 • Authors : Lương Trần Tuấn Anh;  Advisor : Trần Hoàng Hải (2014)

 • Tổng quan điện toán đám mây và vấn đề bảo mật trên điện toán đám mây. Danh tính và điều khiển truy cập trong môi trường điện toán đám mây. Windows azure flatform - làm việc với dự án azure trong visual studio.

 • Thesis


 • Authors : Đào Minh Tuấn;  Advisor : Nguyễn Hải Thanh (2014)

 • Tổng quan về giấu tin, các kỹ thuật giấu tin và thám tin trong ảnh số JPEG. Giấu tin trong ảnh số JPEG sử dụng phương pháp môđun. Chương trình thử nghiệm.