Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • -


 • Authors : Nguyễn Thu Hằng;  Advisor : Phạm Huy Hoàng (2019)

 • Tổng quan mạng LAN, các dịch vụ mạng cơ bản. Sơ lược về phòng giáo dục và đào tạo Gia Lâm, khảo sát hiện trạng. Thiết kế hệ thống, mô hình mạng, mô hình logic, mô hình physic, triển khai, giả lập hệ thống LAN trên phần mềm Cisco Packet Tracer 7.0

 • -


 • Authors : Nguyễn Quốc Tuấn;  Advisor : Huỳnh Thị Thanh Bình (2019)

 • Tổng quan về mạng nơ-ron, tối ưu hóa liên tục, giải thuật tiến hóa đa nhiệm vụ,. Giải thuật tiến hóa huấn luyện mạng nơ-ron. Đề xuất giải thuật học cho mạng nơ-ron truyền thẳng nhiều lớp dựa trên thuật toán tiến hóa đa nhiệm vụ.

 • -


 • Authors : Nguyễn Mạnh Tiến;  Advisor : Trương Thị Diệu Linh (2019)

 • Cơ sở lý thuyết hệ thống quang không dây, mô hình hệ thống FSO, hệ thống hạ tầng mạng trên cao HAP, phân cụm FSO sử dụng thuật toán K-mean, các phương pháp dự phòng đường đi, tìm đường đi có dự phòng sử dụng thuật toán suurballe, xây dựng mô hình mạng. Xây dựng giải thuật thiết lập topo mạng. Cài đặt thuật toán.

 • -


 • Authors : Nguyễn Minh Phương;  Advisor : Thân Quang Khoát (2019)

 • Tổng quan bài toán phân tích ngữ nghĩa, mô hình học máy sử dụng deep learning, các mô hình recurrent neural network; các nghiên cứu liên quan; thử nghiệm và đánh giá.