Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Hữu Mạnh;  Advisor : Hồ Anh Túy (2014)

  • Tổng quan về truyền hình giao thức internet (IPTV). Khái niệm và lịch sử hình thành phân hệ đa phương tiện IP (IMS). Công nghệ IPTV trên nền IMS-NGN. Tình hình phát triển IPTV Việt Nam.

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Hữu Mạnh;  Advisor : Đinh Viết Sang (2016)

  • Giới thiệu về hệ thống thiết bị chiếu sáng tại cảng hàng không quốc tế Vinh và sơ đồ tổng quát hệ thống. Thiết kế phần cứng, phần mềm. Đánh giá những kết quả đã đạt được trong kiểm thử và triển khai thực tế tại cảng hàng không quốc tế Vinh.