Search

Current filters:

Discover

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Bùi Hữu Cường;  Advisor : Tạ Tuấn Anh (2011)

  • Trình bày tổng quan về web ngữ nghĩa và ontology. Bệnh án điện tử và một số hệ thống y tế sử dụng ontology. Thiết kế bệnh án đienj tử dựa trên ontology. Cài đặt ontology sử dụng protégé. Kết luận và hướng phát triển.