Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Duy Hiệp;  Advisor : Nguyễn Đức Nghĩa (2010)

  • Trình bày một số kiến thức cơ sở trong lý thuyết về độ phức tạp tính toán, lớp bài toán NP - khó làm nền tảng cho các chương tiếp theo. Bài toán cây khung truyền thông tối ưu. Thuật toán di truyền và tối ưu hóa bầy đàn. Giải thuật di truyền lai giải bài toán OCST. Kết quả thực nghiệm.

  • Thesis


  • Authors : Vũ Thị Kim Hoan;  Advisor : Trần Đình Khang (2010)

  • Trình bày các vấn đề tổng quan. Các khái niệm cơ bản. Xây dựng mô hình mờ dựa trên phân tích phân cụm dữ liệu mờ. Bài toán ứng dụng.