Search

Current filters:

Search Results

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hồng Minh;  Advisor : Nguyễn Thúc Hải (2011)

 • Trình bày tổng quan về tính toán khắp nơi. Kiến trúc và công nghệ mới cho tính toán khắp nơi. Tính toán khắp nơi sử dụng công nghệ RFID. Đề xuất giải pháp ứng dụng mô hình tính toán khắp dựa trên công nghệ RFID cho thư viện Trường dự bị đại học dân tộc Trung Ương Nha Trang.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Minh Ngọc;  Advisor : Trần Minh (2011)

 • Trình bày tổng quan về đánh giá chất lượng phần mềm, mô hình chất lượng ISO/IEC 9126 và quy trình đánh giá chất lượng ISO/IEC 14598. Trình bày các đặc trưng về hệ thống phần mềm dịch vụ cho điện thoại di động và đưa ra các yêu cầu chất lượng đối với các đặc trưng đó. Đề xuất bộ tiêu chí đánh giá lựa chọn và quy trình đánh giá chất lượng hệ thống phần mềm dịch vụ cho điện thoạ...

 • Thesis


 • Authors : Phạm Nguyễn Tuấn Anh;  Advisor : Nguyễn Khanh Văn (2011)

 • Khái quát bài toán trích xuất thông tin cho dữ liệu bán cấu trúc. Một số phương pháp sử dụng trong bài toán trích xuất thông tin cho dữ liệu bán cấu trúc. Peweb - hệ thống bóc tách thông tin sản phẩm dựa trên tính toán entropy. Tự động trích xuất thông tin sản phẩm trên web ứng dụng kỹ thuật simhash.

 • Thesis


 • Authors : Bùi Thanh Tùng;  Advisor : Lê Thanh Hương (2011)

 • Trình bày tổng quan về hệ thống hội thoại. Kiến trúc chung hệ thông hội thoại. Hệ thống hỏi đáp hướng chủ đề - ISSUED - Based information system - IBiS. Chương trình cài đặt thử nghiệm và đánh giá. Tác giả đưa ra các kết luận.

 • Thesis


 • Authors : Bùi Hữu Cường;  Advisor : Tạ Tuấn Anh (2011)

 • Trình bày tổng quan về web ngữ nghĩa và ontology. Bệnh án điện tử và một số hệ thống y tế sử dụng ontology. Thiết kế bệnh án đienj tử dựa trên ontology. Cài đặt ontology sử dụng protégé. Kết luận và hướng phát triển.