Search

Current filters:

Search Results

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Duy Hoàng;  Advisor : Nguyễn Hữu Đức (2012)

 • Trình bày về hệ thống bám quỹ đạo và vai trò của thuật toán lọc và thuật toán tương quan trong giải quyết bài toán bám đa quỹ đạo. Mô hình hóa chuyển động của mục tiêu trong hệ thống. Nghiên cứu và đánh giá các thuật toán lọc quỹ đạo. Nghiên cứu và đánh giá các thuật toán tương quan quỹ đạo. Xây dựng thực nghiệm hệ thống bám dựa trên thuật toán lọc IMM và thuật toán tương quan GNN ...

 • Thesis


 • Authors : Trần Xuân Huy;  Advisor : Hoàng Minh Thức (2012)

 • Trình bày tổng quan công nghệ tác tử. Phát triển bài toán dịch vụ du lịch hướng đa Agent. Phân tích và thiết kế hệ dịch vụ du lịch hướng đa Agent. Cài đặt và tích hợp hệ thống hệ dịch vụ du lịch hướng đa Agent.

 • Thesis


 • Authors : Đinh Quang Hưng;  Advisor : Nguyễn Kim Khánh (2012)

 • Trình bày tổng quan về Portal. Nghiên cứu mô hình kiến trúc SOA. Phân tích yêu cầu xây dựng cổng thông tin điện tử phục vụ cải cách hành chính theo kiến trúc hướng dịch vụ. Thiết kế xây dựng cổng thông tin điện tử phục vụ cải cách hành chính.