Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Đỗ Bảo Sơn;  Advisor : Lã Thế Vinh (2016)

 • Tổng quan về tính toán song song, về kiến trúc xử lý song song của CUDA. Ứng dụng tính toán song song trên GPU trong màu hóa ảnh.

 • Thesis


 • Authors : Dương Văn Thăng;  Advisor : Nguyễn Quốc Trung (2016)

 • Giới thiệu cá bộ lọc số và bank lọc số. Mã hóa băng con (SBC). Mô hình và thiết kế cho hệ thống mã hóa băng con (SBC) đa kênh. Kết quả mô phỏng bằng phần mềm Matlab và những đánh giá.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Thanh;  Advisor : Nguyễn Hồng Quang (2016)

 • Tổng quan về mạng nơ ron sâu, hệ thống nhận dạng tiếng nói. Phương pháp thực hiện và công cụ sử dụng. Nhận dạng tiếng việt nói trên nền bộ công cụ kaldi tích hợp mạng nơ ron sâu

 • Thesis


 • Authors : Đinh Khánh Linh;  Advisor : Lê Thanh Hương (2016)

 • Khái quát về bài toán phân tích quan điểm trên mạng xã hội Twitter. Cơ sở lý thuyết áp dụng độ tương đồng cho bài toán tóm tắt quan điểm về thực thể trên mạng xã hội Twitter...