Search

Current filters:

Discover

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Duy Hoàng;  Advisor : Nguyễn Hữu Đức (2012)

  • Trình bày về hệ thống bám quỹ đạo và vai trò của thuật toán lọc và thuật toán tương quan trong giải quyết bài toán bám đa quỹ đạo. Mô hình hóa chuyển động của mục tiêu trong hệ thống. Nghiên cứu và đánh giá các thuật toán lọc quỹ đạo. Nghiên cứu và đánh giá các thuật toán tương quan quỹ đạo. Xây dựng thực nghiệm hệ thống bám dựa trên thuật toán lọc IMM và thuật toán tương quan GNN ...