Search

Current filters:

Search Results

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Vũ Thị Thúy Hoàn;  Advisor : Cao Tuấn Dũng (2014)

 • Tổng quan về ứng dụng ontology trong công nghệ phần mềm và kiểm thử phần mềm. Các nghiên cứu ứng dụng ontology trong việc sinh ca kiểm thử. Xây dựng ontology và minh họa ca kiểm thử phần mềm.

 • Thesis


 • Authors : Trần Trung Kiên;  Advisor : Nguyễn Hồng Quang (2009)

 • Giới thiệu về dự án mobile access. Mô hình phần mềm dịch vụ. J2ME và LightWeight user interface toolkit. Mobile access và SaaSMoblie Client. Tích hợp Orange APIs vào hệ thống Mobile access. Các kết luận và hướng phát triển của đề tài.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Minh Ngọc;  Advisor : Trần Minh (2011)

 • Trình bày tổng quan về đánh giá chất lượng phần mềm, mô hình chất lượng ISO/IEC 9126 và quy trình đánh giá chất lượng ISO/IEC 14598. Trình bày các đặc trưng về hệ thống phần mềm dịch vụ cho điện thoại di động và đưa ra các yêu cầu chất lượng đối với các đặc trưng đó. Đề xuất bộ tiêu chí đánh giá lựa chọn và quy trình đánh giá chất lượng hệ thống phần mềm dịch vụ cho điện thoạ...