Search

Current filters:

Discover

Date issued
Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Bùi Trọng Hiệp;  Advisor : Nguyễn Văn Đức (2015)

  • Tổng quan về truyền thông nhận thức. OFDM cho truyền thông nhận thức. Bài toán phân bổ tài nguyên cho hệ thống truyền thông nhận thức - FEMTOCELL.