Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Mạnh cường;  Advisor : Nguyễn Thị Hoàng Lan (2014)

  • Tìm hiểu về công nghệ web đa phương tiện. Khảo sát yêu cầu website trường Đại học sư phạm Hưng Yên. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tài liệu đa phương tiện cho website của Trường.

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Hải Cường;  Advisor : Nguyễn Xuân Dũng (2014)

  • Trình bày xu hướng phát triển công nghệ và dịch vụ của các mạng di động. Mô hình cấu trúc mạng 4G. Dịch vụ và chất lượng dịch vụ trong mạng 4G. Lộ trình tiến lên mạng thông tin di động thế hệ thứ 4 cho mobifone, quy hoạch mạng tại TP Hồ Chí Minh.