Search

Current filters:

Discover

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Đàm Truyền Đức;  Advisor : Ngô Hồng Sơn (2015)

  • Tổng quan về công nghệ ảo hóa. Các công nghệ nền tảng của ảo hóa. Ứng dụng công nghệ ảo hóa xenserver triển khai thực tế tại Trường cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội.