Search

Current filters:

Discover

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Hoàng Linh;  Advisor : Cao Tuấn Dũng (2016)

  • Giới thiệu các hệ thống hiện tại, các mô hình giải pháp cho video streaming, ưu nhược điểm của từng mô hình. Kĩ thuật streaming video, tổng quan về các hệ thống điện toán đám mây hiện nay, công nghệ WebRTC. Kết quả đạt được