Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Mạnh Tuấn;  Advisor : Vũ Thị Hương Giang (2016)

 • Nêu hiện trạng an toàn các ứng dụng web thương mại hóa công nghệ, đặc điểm của truy vấn trong tấn công ứng dụng web, các giải pháp phát hiện tấn công vào web thương mại hóa công nghệ. Cơ sở lý thuyết và công nghệ. Đề xuất mô hình phát hiện truy vấn bất thường cho ứng dụng thương mại hóa công nghệ sử dụng BI.

 • Thesis


 • Authors : Đàm Truyền Đức;  Advisor : Ngô Hồng Sơn (2015)

 • Tổng quan về công nghệ ảo hóa. Các công nghệ nền tảng của ảo hóa. Ứng dụng công nghệ ảo hóa xenserver triển khai thực tế tại Trường cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội.

 • Thesis


 • Authors : Ngô Thanh Tân;  Advisor : Nguyễn Thị Oanh (2016)

 • Giới thiệu hệ thống sinh trắc học, nhận dạng người qua khuôn mặt, ứng dụng của hệ thống nhận dạng mặt người. Nêu các phương pháp nhận dạng khuôn mặt. Đề xuất phương án nhận dạng khuôn mặt. Đánh giá thử nghiệm.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Mạnh cường;  Advisor : Nguyễn Thị Hoàng Lan (2014)

 • Tìm hiểu về công nghệ web đa phương tiện. Khảo sát yêu cầu website trường Đại học sư phạm Hưng Yên. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tài liệu đa phương tiện cho website của Trường.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hoàng Linh;  Advisor : Cao Tuấn Dũng (2016)

 • Giới thiệu các hệ thống hiện tại, các mô hình giải pháp cho video streaming, ưu nhược điểm của từng mô hình. Kĩ thuật streaming video, tổng quan về các hệ thống điện toán đám mây hiện nay, công nghệ WebRTC. Kết quả đạt được