Search

Current filters:

Search Results

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Trần Xuân Huy;  Advisor : Hoàng Minh Thức (2012)

 • Trình bày tổng quan công nghệ tác tử. Phát triển bài toán dịch vụ du lịch hướng đa Agent. Phân tích và thiết kế hệ dịch vụ du lịch hướng đa Agent. Cài đặt và tích hợp hệ thống hệ dịch vụ du lịch hướng đa Agent.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thúy Quỳnh;  Advisor : Vũ Thị Hương Giang (2012)

 • Trình bày tổng quan về bài toán quản trị công nghệ thông tin. Bài toán quản trị hệ thống thông tin chất lượng môi trường. Đề xuất mô hình lưu trữ và phân tích dữ liệu về chất lượng môi trường. Xây dựng phần mềm minh họa nghiệp vụ thông minh trong quản trị hệ thống thông tin chất lượng môi trường.

 • Thesis


 • Authors : Đinh Quang Hưng;  Advisor : Nguyễn Kim Khánh (2012)

 • Trình bày tổng quan về Portal. Nghiên cứu mô hình kiến trúc SOA. Phân tích yêu cầu xây dựng cổng thông tin điện tử phục vụ cải cách hành chính theo kiến trúc hướng dịch vụ. Thiết kế xây dựng cổng thông tin điện tử phục vụ cải cách hành chính.