Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Phan Thanh Hoàng;  Advisor : Nguyễn Tuấn Dũng (2013)

  • Tổng quan ngôi nhà thông minh, hệ thống điều khiển ngôi nhà thông minh từ xa. Phân tích và thiết kế hệ thống điều khiển nhà thông minh. Tổng quan về công nghệ sử dụng trong cài đặt. Một số hình ảnh khi chạy chương trình bằng máy tính bảng.