Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Phạm Văn Tú;  Advisor : Lê Thanh Hương (2016)

  • Giới thiệu bài toán, các nghiên cứu và phương pháp so sánh độ tương đồng giữa hai văn bản. Phân tích các phương pháp sử dụng trong bài toán đối sánh tương đồng giữa hai văn bản. Cài đặt và thử nghiệm ứng dụng so sánh độ tương đồng giữa hai văn bản trong thực tế

  • Thesis


  • Authors : Bùi Hữu Cường;  Advisor : Tạ Tuấn Anh (2011)

  • Trình bày tổng quan về web ngữ nghĩa và ontology. Bệnh án điện tử và một số hệ thống y tế sử dụng ontology. Thiết kế bệnh án đienj tử dựa trên ontology. Cài đặt ontology sử dụng protégé. Kết luận và hướng phát triển.