Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hoàng Anh;  Advisor : Phạm Quang Dũng (2015)

 • Tổng quan về phân cụm. Giới thiệu thuật toán phân cụm cổ điển. Bài toán phân cụm cân bằng. Thuật toán phân cụm cân bằng. Cài đặt thử nghiệm.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hồng Nhung;  Advisor : Phạm Văn Hải (2016)

 • Giới thiệu mô hình call center, khái niệm mô hình mờ, tiền xử lý dữ liệu, hệ trợ giúp lập lịch của call center hiện nay. Hệ trợ giúp ra quyết định lập lịch trực hỗ trợ tư vấn tổng đài. Phân tích thiết kế hệ thống. Cài đặt và kết quả

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Khắc Hưng;  Advisor : Ngô Hồng Sơn (2016)

 • Nêu hiện trạng trạm đo các yếu tố thời tiết, hiện trạng thu thập số liệu phục vụ dự báo thời tiết. Cơ sở lý thuyết truyền thông không dây, cloud computing, nền tảng công nghệ sensor-cloud, đánh giá và so sánh quá trình thu số liệu trạm thời tiết. Xây dựng mô hình ứng dụng.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thanh Tùng;  Advisor : Trần Đình Khang (2015)

 • Tổng quan về kho dữ liệu, xây dựng kho dữ liệu, xử lý và khai thác dữ liệu. Giới thiệu phần mềm hạ tầng cổng thông tin liferay. Xây dựng kho dữ liệu đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên (Utehy).

 • Thesis


 • Authors : Hồ Tuấn Dũng;  Advisor : Nguyễn Hữu Đức (2015)

 • Tổng quan về mật mã học, giới thiệu bài toán thám mật khẩu cho các file word. Cấu trúc mã hóa văn bản trong microsoft office. Thám mật khẩu các file word. Thử nghiệm và đánh giá.