Search

Current filters:

Discover

Date issued
Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Dương Xuân Phúc;  Advisor : Đinh Viết Sang (2016)

  • Tổng quan về hệ thống gợi ý. cơ sở lý thuyết về ma trận, về học máy. Các kĩ thuật áp dụng trong hệ gợi ý. Các mô hình gợi ý. Thử nghiệm các mô hình gợi ý.