Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Bùi Phú Định;  Advisor : Trần Minh Trung (2015)

  • Tổng quan về điện toán đám mây. Những vấn đề về bảo mật dữ liệu. Tổng hợp một số bài báo/nghiên cứu về bảo mật trong CC của các nhà khoa học trên thế giới. Mô phỏng điện toán đám mây riêng và giải pháp nâng cao bảo mật với nền tảng openstack.

  • Thesis


  • Authors : Lê Thế Thắng;  Advisor : Nguyễn Linh Giang (2007)

  • Trình bày tổng quan về hệ thống phát hiện xâm nhập trái phép. Hệ thống IDS dựa trên phát hiện bất thường. Phát hiện bất thường sử dụng kỹ thuật khai phá dữ liệu. Kết luận và hướng nghiên cứu tiếp của luận văn.