Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Hoàng Anh;  Advisor : Phạm Quang Dũng (2015)

  • Tổng quan về phân cụm. Giới thiệu thuật toán phân cụm cổ điển. Bài toán phân cụm cân bằng. Thuật toán phân cụm cân bằng. Cài đặt thử nghiệm.