Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Vương Gia Thiết;  Advisor : Đặng Quang Hiếu (2015)

  • Giới thiệu bộ mã VP8, H.264, các tham số thống kê cơ bản để đánh giá bộ mã. Phân tích mã hóa VP8. So sánh VP8 và H.264. Kết quả đánh giá chất lượng và băng thông, đánh giá qua mã hóa nội khung và liên khung.

  • Thesis


  • Authors : Bùi Phú Định;  Advisor : Trần Minh Trung (2015)

  • Tổng quan về điện toán đám mây. Những vấn đề về bảo mật dữ liệu. Tổng hợp một số bài báo/nghiên cứu về bảo mật trong CC của các nhà khoa học trên thế giới. Mô phỏng điện toán đám mây riêng và giải pháp nâng cao bảo mật với nền tảng openstack.