Search

Current filters:

Search Results

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Vương Hồng Quang;  Advisor : Nguyễn Thị Kim Anh (2015)

 • Tổng quan về phân tích cảm xúc, nhiệm vụ và phương thức. Lịch sử của học chuyển đổi, các ký hiệu, định nghĩa và phân loại các kỹ thuật học chuyển đổi. Áp dụng học chuyển đổi cho bài toán phân loại cảm xúc cực.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Đạo;  Advisor : Nguyễn Đức Nghĩa (2015)

 • Lịch sử của bài toán cây khung nhỏ nhất, các ký hiệu toán học, lý thuyết đồ thị, cây khung nhỏ nhất, các ứng dụng của bài toán MST, kỹ nghệ thuật toán. Cấu trúc dữ liệu và các thuật toán giải bài toán MST. Thuật toán MST tối ưu.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Tố Loan;  Advisor : Vũ Văn Thiệu (2015)

 • Giới thiệu mô hình tính toán song song sử dụng thư viện MPI. Bài toán phương trình nước nông. Thiết kế giải thuật truyền thông tối ưu trong chương trình song song. Chạy thử nghiệm chương trình và đánh giá kết quả.