Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Khắc Hưng;  Advisor : Ngô Hồng Sơn (2016)

  • Nêu hiện trạng trạm đo các yếu tố thời tiết, hiện trạng thu thập số liệu phục vụ dự báo thời tiết. Cơ sở lý thuyết truyền thông không dây, cloud computing, nền tảng công nghệ sensor-cloud, đánh giá và so sánh quá trình thu số liệu trạm thời tiết. Xây dựng mô hình ứng dụng.