Search

Current filters:

Discover

Date issued
Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : An Văn Minh;  Advisor : Huỳnh Quyết Thắng (2006)

  • Trình bày tổng quan về lập trình "linh hoạt" và "quy trình công tác phần mềm". Các "thông lệ" trong XP. Ứng dụng lập trình linh hoạt trong quy trình cộng tác phần mềm. Thử nghiệm quy trình trong đào tạo và trong phát triển phần mềm.