Search

Current filters:

Discover

Date issued
Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • -


  • Authors : Bùi Văn Mệnh;  Advisor : Vũ Thị Hương Giang (2018)

  • Trình bày lịch sử học trực tuyến, các khái niệm, bài giảng học trực tuyến. Tìm hiểu tiêu chí, quá trình xây dựng và các công cụ biên soạn bài giảng điện tử ở Việt Nam. Quá trình xây dựng chương trình. Đánh giá chương trình.