Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Hoài Linh;  Advisor : Đỗ Phan Thuận (2015)

  • Tổng quan mã mạng. Kết hợp mã mạng, lấy mẫu nén netcompress để truyền hiệu quả trong mạng. Phần mềm mô phỏng Neco. Cài đặt mô phỏng bộ mã hóa và giải mã.

  • Thesis


  • Authors : Ngô Xuân Công;  Advisor : Nguyễn Thị Hoàng Lan (2015)

  • Tổng quan về giám sát cuộc gọi trong hệ thống VoIP của Hanoitelecom, hoạt động dịch vụ VoIP của Hanoitelecom, vai trò và sự cần thiết của việc giám sát cuộc gọi VoIP. Phân tích hệ thống giám sát VoIP. Xây dựng hệ thống giám sát cuộc gọi sử dụng Cacti.