Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Trần Thị Thùy Linh;  Advisor : Lê Văn Hưng (2013)

  • Trình bày bài toán sắp xếp thời khóa biểu cho trường trung học phổ thông. Giải thuật di truyền. Ứng dụng giải thuật di truyền vào bài toán xếp thời khóa biểu. Xây dựng phần mềm. Kết quả thử nghiệm. Kết luận và hướng phát triển.