Search

Current filters:

Discover

Date issued
Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Đinh Thị Kim Phượng;  Advisor : Nguyễn Kim Anh (2006)

  • Tổng quan về tìm kiếm ảnh dựa trên hình dạng. Phương pháp tách Contrario, phương pháp ra quyết định Contrario. Thử nghiệm các phương pháp.

  • Thesis


  • Authors : Đinh Thị Kim Phượng;  Advisor : Nguyễn Kim Anh (2006)

  • Tổng quan về tìm kiếm ảnh dựa trên hình dạng. Phương pháp tách Contrario, phương pháp ra quyết định Contrario. Thử nghiệm các phương pháp.