Search

Current filters:

Discover

Date issued
Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Bùi Thanh Duy;  Advisor : Quách Tuấn Ngọc (2009)

  • Tổng quan về hội thảo qua mạng. Hệ thống hội nghị truyền hình H.323. Hệ thống hội thảo truyền hình ngành giáo dục. Các kết luận, đánh giá về hình thức hội thảo trực tuyến.